AKJ INDUSTRI

Om os

Medarbejdere

Vores dygtige og fleksible medarbejdere udgør rygraden i vores datterselskaber. De besidder en imponerende evne til at håndtere en bred vifte af opgaver og udfordringer. Deres alsidighed og kompetencer gør, at vi kan tackle komplekse projekter med en høj grad af effektivitet. Uanset om det drejer sig om produktudvikling, kundeservice eller operationelle opgaver, kan vores medarbejdere træde til og levere de ønskede resultater.

Vi værdsætter medarbejdernes evne til at tilpasse sig skiftende behov og krav, hvilket gør os i stand til hurtigt at reagere på markedets efterspørgsel. Deres styrke ligger ikke kun i deres faglige færdigheder, men også i deres engagement og dedikation til at levere på et højt niveau. Denne kombination af styrke, fleksibilitet og dedikation sikrer, at vi konstant kan stræbe efter og opnår succes i vores aktiviteter.

Vi ser det som vores pligt at investere i fremtidige generationer af fagfolk ved at tilbyde lærlinge muligheder for læring, træning og praktisk erfaring. Gennem vores lærlinge-programmer skaber vi ikke kun en vej for unge talenter ind i vores branche, men vi sikrer også, at vores viden og færdigheder bliver videreført til kommende generationer.

På samme tid prioriterer vi at støtte og udvikle vores senior personel. Deres viden og ekspertise udgør grundlaget for vores virksomheds succes, og derfor investerer vi ressourcer i at tilbyde dem muligheder for efteruddannelse, avancement og faglig udvikling.

Vi ser det som en del af vores ansvar som organisation at opbygge broer mellem generationer og niveauer i vores arbejdsstyrke, hvilket skaber et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor alle kan trives og bidrage til vores fælles succes.

Kernekunder

Vores solide danske kernekunder er hjørnestenen i vores forretning. Vi ønsker at etablerer stærke og langvarige relationer med disse kunder, der har tillid til vores produkter og tjenester. Deres loyalitet og kontinuerlige støtte er afgørende for vores succes, og vi værdsætter i høj grad vores partnerskab med dem.

Vi har fokus på industrielle kunder og skaber skræddersyede løsninger, der passer til deres behov. Vores tilgang er at holde det simpelt, samtidig med at vi leverer produkter og tjenester af høj kvalitet.

Vi forstår vigtigheden af at opretholde og styrke vores relationer til disse kernekunder. Det er ikke bare et spørgsmål om at levere et produkt eller en tjeneste, men også om at forstå deres unikke behov, tilpasse os deres ændrede krav og konstant stræbe efter at levere værdi og kvalitet til deres værdikæde.

Vores solide danske kernekunder er ikke blot en kilde til indtægt, de er også en værdifuld kilde til feedback og indsigt. Vi lytter til deres input og bruger det til at forbedre deres produkter, services og samarbejde. Deres succes er vores succes, og vi er forpligtede til at fortsætte med at understøtte og værdsætte vores partnerskab med dem.

Hurtig respons og tillidsopbygning er vigtige for os. Når vores kunder har behov, er vi der straks, og vi lægger vægt på at opbygge stærke tillidsforhold gennem pålidelig service. Godt håndværk er hjertet.

Godt håndværk

Godt håndværk er hjertet i alt, hvad vi laver. Vi er stolte af at levere produkter og tjenester af den højeste kvalitet til vores kunder. Vores dedikerede medarbejdere er dygtige til deres håndværk og går aldrig på kompromis med kvaliteten.

Fra designfasen til produktionsprocessen og leveringen af vores tjenester er vi fokuserede på at opretholde de højeste standarder. Vi investerer tid, energi og ressourcer i at sikre, at hvert produkt, vi producerer, og hver tjeneste, vi leverer, opfylder eller overgår vores kunders forventninger.

Vi tror på, at godt håndværk ikke kun handler om at skabe et produkt, men også om at opbygge tillid og langsigtet tilfredshed hos vores kunder. Vores tilgang til kvalitet strækker sig ud over bare det færdige produkt – det handler også om pålidelighed, holdbarhed og en forpligtelse til at levere løsninger, der virkelig gør en forskel for vores kunder. Investeringer i nyeste udstyr, nye muligheder og effiktivitesforøgelser.

Når vores kunder vælger os, kan de være sikre på, at de får mere end bare et produkt eller en tjeneste – de får et resultat af et velfungerende samarbejde kombineret med godt håndværk, som vi er stolte af at sætte vores navn på.

Investerings villighed

Vi ser investeringer som en af nøglerne til vores virksomheders fremtidige vækst og succes. Vores vilje til at investere i koncernselskaberne er en central del af vores strategi. Vi forstår vigtigheden af at kontinuerligt udvikle vores produkter, processer og medarbejdere for at forblive konkurrencedygtige og relevante på markedet

Vores investeringsvilje afspejles i vores evne til at afsætte ressourcer til udvikling, ny teknologi, forbedret produktion og medarbejdertræning. Vi har konstant fokus på at tage de nødvendige skridt for at sikre, at vores virksomheder er rustet til de fremtidige udfordringer.

Ved at investere i virksomhedernes fortsatte udvikling viser vi ligeledes vores engagement i vores medarbejdere, vores produkter og vores kernekunder. Det er en investering i vores langsigtede succes og bæredygtighed. Vores mål er ikke kun at opretholde status quo, men at stræbe efter kontinuerlig forbedring og vækst, og vi er klar til at investere de nødvendige ressourcer for at nå de fremtidige mål.

Langsigtet strategi

Vores virksomhed er drevet af en solid og langsigtet strategi, der guider vores handlinger og beslutninger. Vi tror på at se ud over kortsigtede gevinster og i stedet fokusere på at bygge en bæredygtig fremtid for vores virksomheder.

Vores langsigtet strategi er baseret på grundige analyser af markedstrends, konkurrencesituationen og vores egne styrker og svagheder. Vi identificerer klare mål og milepæle, der strækker sig ud over det næste år eller to og i stedet sigter mod at positionere os selv som en ledende virksomhed i vores branche på lang sigt.

Vi investerer i innovation for at sikre, at vores produkter og tjenester forbliver relevante og konkurrencedygtige i fremtiden. Vi opbygger strategiske partnerskaber og relationer, der styrker vores position på markedet og åbner døre for nye muligheder.

Denne langsigtet tilgang afspejler sig også i vores medarbejderes udvikling. Vi investerer i deres træning og karriereudvikling for at sikre, at vi har det nødvendige talent og ekspertise til at føre vores strategi ud i livet.

Vores mål er ikke kun at være en succesrig virksomhed i dag, men også at skabe en bæredygtig og vellykket fremtid for vores virksomhed, vores medarbejdere og vores kunder. Det er denne langsigtet strategi, der giver os retning og styrke til at navigere gennem udfordringer og udnytte muligheder i vores vej mod fremtidig vækst og succes.

Industrielkøber og videreudvikler af virksomheder

Som en virksomhed, der køber andre virksomheder med det formål at videreudvikle dem, har vi en strategisk tilgang til vores erhvervelser. Vi søger specifikt efter virksomheder, der har et solidt fundament, og som kan drage fordel af vores ekspertise, ressourcer og netværk til at videreudvikle deres fulde potentiale. Det forventes også at  den erhvervede virksomhed tilfører værdifuld viden, teknologi og ekspertise, som bidrager til innovation og udvikling til gavn for hele koncernen og vores kernekunder.

Virksomheden kommer til at indgå i en større sammenhænge efter erhvervelsen, hvor der åbnes nye muligheder for udvikling og vækst. Den øgede størrelse og rækkevidde kan give adgang til ressourcer, ekspertise og markeder, som den erhvervede virksomhed måske ikke havde haft adgang til tidligere. Der vil ligeledes opstå synergier, hvor forskellige søsterselskaberne kan arbejde sammen og udveksle ideer, for at opnå større effektivitet, og bedre resultater. Dette kan omfatte deling af bedste praksis, fælles adgang til mere avancerede IT-systemer, flere ressourcer på ledelses- og bestyrelses niveau, stærkere økonomisk styring og investeringsrammer, samt støttefunktioner som HR, regnskab, ESG og bæredygtighedsudvikling. Alt dette kan bidrage til at styrke den erhvervede virksomheds drift, fremtidigt vækstpotentiale, nyudvikling af produkter og tjenester, optimere forsyningskæder, og drage fordel af større indkøbskraft.

Vi vægter det fortsatte samarbejde med den eksisterende ledelse og medarbejdere i den erhvervede virksomhed højt. Vi tror på at det er vigtigt at bevare virksomhedens kultur og historie, samtidig med at vi introducerer virksomheden ind i en større sammenhæng, der åbner døre for en bredere vifte af muligheder for fremtidig udvikling.  Vores mål som virksomhedskøbere er ikke kun at skabe økonomisk værdi, men også at bidrage til udviklingen af virksomheden som helhed. Vi tror på at udvikle bæredygtige virksomheder, der også blomstre på lang sigt gennem vedvarende innovation og engagement.

Ejerskab

AKJ Industri er 100% privatejet, med en ejerkreds bestående af

Anders Moestrup Rasmussen

Uddannet maskiningeniør og har arbejdet mange år som leder af industrivirksomheder og med flere års internationalerfaring. Han har tidligere arbejdet i kabelindustrien som produktionsdirektør (COO) og har således arbejdet i Tyskland i 15 år, før han vendte tilbage til Danmark og overtog PK Jeppesen & Søn A/S i 2014.

Udover at lede virksomheder er Anders drevet af at levere kreative løsninger med højt fagligt og teknisk niveau til gavn for kunderne og koncernen.

Kasper Jacobsen

Uddannet økonom fra Handelshøjskolen og har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har i mange år arbejdet med international kapitalforvaltning som fund manager og har været med til at udvikle en succesfuld value-investeringsstrategi.

Han har været pioner inden for ESG og bæredygtighed i investeringsverdenen og har således stor ekspertise indenfor området. Har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde dels som investor, medejer og medlem.

Jens Moestrup Rasmussen

Uddannet Cand. Polit. fra Københavns Universitet og har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har tidligere opbygget og ledet en succesfuld value-investeringsfond indenfor international kapitalforvaltning som fund manager i mange år.

Har således stor erfaring i at investere aktivt i børsnoterede virksomheder i hele verden og i at kommunikere med ledelser og bestyrelser i mange forskellige sektorer og lande. Har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde dels som investor, medejer og medlem.